Sunday, July 21, 2013

panduan mudah sholat dhuha lengkap

Silakan sukarela Duha adalah doa yang dibuat ketika matahari naik setinggi 7 kaki (7 untuk pergi waktu dhuhur. Setidaknya doa dhuha 2 rakaat dan paling banyak dua perusahaan, masing-masing raka'at salam. mengarahkan kita untuk Panduan Lengkap Duha pada awal `niat sebagai berikut

  1. dhuha niat doa:
 Dhuha Panduan doa
class = "tr-caption" baca'an niat shalat dhuha
" USHALLI SUNNATADL DLUHAA RAK `ATAINI LILLAAHITA'ALLAHU Akbar" SARANA : Aku dua siklus Duha niat doa untuk ta'ala Allahu Akbar ALLAH Setelah itu, seperti sholat, biasanya berbeda ketika Anda roka'at pertama dan kedua dalam surat pendek itu dibaca raka'at huruf pertama Asy-Syamsu kedua rak `Adl -Duha surat
setelah selesai salat Duha dilakukan setelah shalat dhuha harus membaca sebagai berikut:
 mudah untuk mengisi salat Duha panduan
salat Duha
SARANA : Ya ALLAH waktu bawasanya Duha ini adalah waktu dhuha Mu Mu, keagungan Mulia , kecantikan adalah keindahan kekuatan Anda adalah kekuatan Anda, daya kekuasa "perlindungan Mu dan Mu adalah perlindungan, jika rizkiku Ya Allah selalu di langit drift, di mana bumi dihapus, sulit untuk melakukan ika mudah murni memurnikan jika mereka mendekati waktu dhuha banyak keagungan, keindahan, kekuatan dan memberikan Ta kekuasa'an kepada kita semua yang Anda telah diberikan kepada hamba yang saleh.
Duha doa panduan lengkap mudah saya. assalamualaikum

No comments:

Post a Comment